ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely létrejött a Cseles Kelepce weboldal (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője (Szabó László e. v., Balatonlelle, Arany J. u. 60., a továbbiakban: Szolgáltató) 
és a weboldalon nyújtott szolgáltatás regisztrált igénybevevője (a továbbiakban: Felhasználó) között.

A Cseles Kelepce weboldal a következő címen érhető el: 

A játékok helyszínei:

Adatkezelés:

1. REGISZTRÁCIÓ

(1) A Portál látogatása, valamint a lehetséges szabadulós játék foglalási időpontok megtekintése előzetes regisztráció nélkül lehetséges. A Portálon keresztül elérhető szolgáltatások (jellemzően időpontfoglalás) csak sikeres regisztrációt követően vehetők igénybe. A regisztráció menete:

 • Regisztrációs lap kitöltése vagy Időpontfoglalás elvégzése:
  A Regisztrációs vagy Időpontfoglalás űrlap  valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltése, valamint az „Új fiók létrehozása” vagy a "Foglalás" gombra való kattintás.
 • Regisztráció megerősítése:
  Szolgáltató a Felhasználó részére a regisztráció megerősítéséhez szükséges linket tartalmazó automatikus e-mailt küld, amelyre kattintva (vagy a linket a böngésző URL mezőjébe bemásolva) a regisztrációt megerősíti. A meg nem erősített regisztrációkat 24 óra elteltével automatikusan törölheti a Szolgáltató.

(2) A regisztráció alkalmával a Felhasználó az alábbi adatokat adja meg:

 • Felhasználónév (kötelező)
 • E-mailcím (kötelező)
 • Családi és utónév (kötelező)
 • Lakcím (kötelező)
 • Felhasználó által választott jelszó (kötelező)
 • Telefonszám (opcionális)
 • Hol hallott a játékunkról? (kötelező)

A regisztráció  és/vagy az időpontfoglalás során elfogadásra kerülnek a Portál használatára vonatkozó jelen szerződésben szabályozott Általános Szerződési Feltételek.

(3) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért (pl. hibás számlázási adatok).

(4) A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó és a játék időpontjának azonosítása, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató. Amennyiben Felhasználó feliratkozik a 5. pont szerinti Hírlevél-szolgáltatásra, úgy az előbbieken túlmenően a Portálon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából is felhasználhatja Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat.

(5) A felhasználói regisztrációt a Szolgáltó a Felhasználó kérésére 15 napon belül törli az adatbázisából. 

2. A FOGLALÁS MENETE

(1) Foglalást a zölddel és sárgával megjelölt időpontokra lehet indítani. A "Foglalás előtt telefonálj!", az "Először telefonálj", az "Előbb telefonálj" és a "Telefonálj is" feliratú, illetve sárga időpontok véglegesítéséhez telefonos megerősítés szükséges.

(2) Az időpontfoglaláshoz be kell jelentkezni a regisztráció során megadott Felhasználónév és Jelszó használatával.

(3) A sikeres foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót. A levél tartalmazza:

 • a kiválasztott pálya megjelölését
 • az időpontot
 • a helyszínt
 • a foglalási azonosító kódot, melyet feltétlenül fel kell tüntetni az utalás közlemény rovatában
 • a díj megfizetéséhez szükséges adatokat, úgymint kedvezményezett megnevezése, számlaszám, fizetendő díj összege
 • vagy a felsoroltak megjelenítésére mutató hivatkozást

(4) A játék díja helyszínenként, pályánként, időszakonként különböző  lehet, amely az adott helyszín, pálya és időpont kiválasztása során a weboldalon látható, illetve a rendszerüzenetekben feltüntetésre kerül. A Szolgáltató kérés esetén a foglalás során megadott (vagy későbbiekben e-mailben pontosított) számlázási adatokkal díjbekérőt állít ki, amelyet elektronikus levélben juttat el a Felhasználó részére.

(5) Amennyiben a díj beérkezik a Szolgáltató számlájára, a jóváírást követően a Szolgáltató előlegszámlát állít ki. Az előlegszámla teljesítési ideje a jóváírás időpontja. A Szolgáltató az előlegszámlát e-mailben (vagy postai levélben) küldi meg Felhasználó részére. Amennyiben ez bármely okból meghiusúlna, az előlegszámla a (vég)számlával együtt a foglalt időponttól számított 15 napon belül elektronikus (vagy postai) levélben elküldésre kerül a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címre. A (vég)számla teljesítési ideje a játékra előzetesen lefoglalt időpont.

(6) A foglalás akkor válik érvényessé, ha

 • a díj a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül vagy
 • a Felhasználó utalvánnyal fog fizetni és foglaláskor megadja annak sorszámát vagy e-mailben jelzi ezt a Szolgáltatónak a felhasználónév és sorszám megjelölésével.
 • a Felhasználó e-mailben vagy telefonon értesítl a Szolgáltatót, hogy készpénzzel kíván fizetni

(7) Amennyiben a díj legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 7 nappal nem érkezik be a Szolgáltató számlájára, úgy Felhasználó automatikus figyelmeztető levelet kap, melyben Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy amennyiben a lefoglalt időpont előtt 3 nappal nem érkezik be a díj és készpénzes fizetési szándékát sem jelzi, a foglalás törlésre kerülhet.

(8) A normál (zöld cella) időszaktól eltérő és/vagy különleges (pl. pálya megismétlése, több játék) foglalás esetén a foglalási díj összege helyszínenként és pályánként különböző lehet, ami az Árak/Kedvezmények menüpont alatti oldalon látható és a rendszerüzenetekben is szerepel. Ezt az összeget telefonos vagy személyes egyeztetést követően és annak megfelelően átutalással vagy közvetlenül a Szolgáltató számlájára történő befizetéssel vagy a helyszínen készpénzben kell megfizetni.

3. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

(1) Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a regisztrált, de még ki nem egyenlített exit game foglalást a honlapon keresztül saját maga törölhesse. Ehhez bejelentkezés szükséges.

(2) A regisztrált és már kifizetett foglalást a Felhasználó a honlapon keresztül küldött elektronikus üzenetben mondhatja le.

(3) Amennyiben a Felhasználó a már kifizetett foglalást legalább 48 órával a lefoglalt időpont előtt lemondja, a Szolgáltató a kérésre visszautalja a díj teljes összegét.

(4) Amennyiben a Felhasználó a már kifizetett foglalást 48 órán belül, de legalább 12 órával a lefoglalt időpont előtt mondja le, a díj visszatérítésére nem tarthat igényt, azonban a Szolgáltató lehetőséget ad egy másik időpont lefoglalására.

(5) A lefoglalt időpontot megelőző 12 órában történő lemondás esetén a Felhasználó sem a díj visszatérítésére, sem másik időpont biztosítására nem tarthat igényt.

4. A FOGLALÁS TÖRLÉSE

(1) A jelen ÁSZF 2.7 pontjában foglaltaknak megfelelően, amennyiben a lefoglalt időpont előtt 72 órával sem érkezik be a foglalási díj Szolgáltató számlájára, a Szolgáltató törölheti a foglalást.

(2) Az (1) pont szerinti foglalás törlés alól kivételt jelent, ha a foglalást követően a Felhasználó telefonon jelzi a Szolgáltatónak, hogy a foglalási díjat csak a lefoglalt időpont előtti 72 órán belül tudja kiegyenlíteni. Ennek tudomásulvételéről a Szolgáltató e-mailt vagy sms-t küld a Felhasználónak. Ezzel válik érvényessé a megállapodás és kerül véglegesítésre a foglalás.  

(3) Amennyiben Szolgáltató technikai vagy egyéb ok miatt nem tudja biztosítani a lefoglalt időpontban a játék lehetőségét, jogosult törölni a foglalást, azonban ebben az esetben -a Felhasználó választása szerint- új időpontot biztosít vagy visszatéríti a foglalási díj összegét.

5. HÍRLEVÉL

(1) A regisztráció során vagy azt követően Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, exit games újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

(2) A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

(3) A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.

(4) A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Adatkezelési tájékoztató.

(5) A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

6. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 (1) A szabadulós játékban mindenki kizárólag saját felelősségére vehet részt. A foglalást intéző személy felelőssége, hogy tájékoztassa a csapat tagjait a játék szabályzatáról.

 (2) 14. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vagy a felügyeletét ellátó nagykorú (szülő, tanár, stb.) személy engedélyével vehet részt a játékban.

 (3) A játékban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt.

 (4) A játékosok által bevitt tárgyak (pl. okostelefon, zseblámpa, ruházati tartozék, stb.) segédeszközként való használata nem szükséges és nem megengedett.

 (5) A játékelemek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a játékosok kötelesek megtéríteni. Ilyen károk lehetnek a berendezési tárgyak törése, a csavarral összeszerelt elemek szükségtelen szétszedése (pl. ha az eszköz lakat használatával is nyitható lenne), a ragasztott elemek letépése, stb. Ezek a károkozások -mivel két játék között a berendezés tökéletes javítására nincsen elegendő idő- csökkenthetik a következő csapat játékélményét, sőt veszélyeztetik a játék lebonyolíthatóságát.
A károk megfizetése a foglalást végző személy felelőssége. Amennyiben a károkozásra a csapat távozását követően derül fény, a szolgáltatónak jogában áll azt utólag is megtéríttetni, illetve szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményezni.

 (6) A játék helyszínén -különösképp a szabadulásra kialakított pályákon- fénykép, videó-, illetve hangfelvétel készítése tilos.

 (7) A lefoglalt időponthoz képest 15 perces késés esetén a játék megkezdésére már nincs vagy csak csökkentett játékidővel van lehetőség. Ebben az esetben a foglalási díj, illetve annak arányos része nem jár vissza.

 (8) A játék időtartama 1 óra. A játékidő meghosszabbításáról a Felhasználó kérésére a Szolgáltató a pillanatnyi lehetőségek, körülmények (pl. a következő lefoglalt időpont) figyelembevételével dönt.

 (9) A játék teljes területén a játékélmény biztosítása és őrzés-védelem céljából kamerarendszer üzemel. A felhasználó kérésére az általa igénybevett pályán működő kamerákat kikapcsoljuk. Ebben az esetben a szabaduláshoz szükséges segítséget csak erősen korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem tudjuk biztosítani.

(10) A csapattagok a honlapon történt regisztrációval, illetve a szolgáltatás igénybevételével hozzájárulásukat adják, hogy a szolgáltató fénykép- és/vagy videófelvételt készítsen a csapatról, melyeket a saját kezelésében levő weboldalakra, közösségi oldalakra elhelyezhet. Amennyiben a felhasználó vagy a felvételen szereplő bármely személy a hozzájárulását a későbbiekben visszavonja, a szolgáltató vállalja a közzétett anyag 15 napon belüli eltávolítását.  

7. AJÁNDÉKUTALVÁNY

 (1) Az ajándékutalvány a Cseles Kelepce szabadulószobáiban való egyszeri résztvételre (egy játékra) jogosít az utalványon megadott számú résztvevővel a rajta feltüntetett helyszíneken és ideig.

 (2) Az online rendszerben vagy e-mailben, telefonon történő foglalásnál az utalvánnyal történő fizetési szándékot jelezni kell az utalvány sorszámának megadásával.

 (3) A foglalt időpont be nem tartása (előzetes értesítés nélküli igénybevételének elmulasztása) esetén a kibocsátó alternatív időpontot felajánlani nem köteles. 

 (4) Értesítés nélküli távolmaradás esetén az utalvány az előzetesen foglalt időpontban kezdődő játékidő leteltével érvényét veszti.

 (5) Az utalvány készpénzre nem váltható, kizárólag fizetőeszközként szolgál a fent nevezett szolgáltatás igénybevétele esetén.

 (6) Az utalványt személyesen, e-mailben vagy telefonon lehet megrendelni. A nem személyesen átvett utalványt elektronikus (vagy igény esetén postai) úton küldjük meg a vásárló részére.

 (7) A felhasználás módja

 • Személyesen átvett vagy postán kapott kinyomtatott utalványt be kell mutatni a felhasználáskor.
 • Online felületen kapott utalványt elektronikus eszközön vagy kinyomtatva kell felmutatni a játék megkezdése előtt.

 (8) Az utalvány szabadon átruházható, felmutatóját jogosítja a szolgáltatás igénybevételére. Felhasználáskor a szolgáltató nem ellenőrzi annak tulajdonjogát.

 (9) Az utalvány vissza nem váltható, be nem cserélhető, értékéből nem tudunk visszaadni.

(10) A Cseles Kelepce a szabadulós játék utalvány elvesztése vagy harmadik személy általi szándékos eltulajdonítása révén keletkezett anyagi kár esetében felelősséget nem vállal.

(11) Érvényes foglalás leadásával a felhasználó automatikusan elfogadja az utalványra és szabadulószobáinkra vonatkozó felhasználási feltételeket.

(12) A lakóhelytől függő kedvezmény mértékét a játékot igénybe vevő csapat összetétele határozza meg. Amennyiben kedvezményes árú utalványt vásárolsz és nem teljesül a feltétel, akkor a játék alkalmával szükséges azt kiegészíteni a megfelelő összegre.